Nusse

gallery/nt11487

NUSSE (Norsk Universell Siffermaskin Selvstyrt Elektronisk) var den første norske elektronmaskin som ble konstruert og bygd i Norge. I 1950 besluttet "Utvalget for matematikk-maskiner" etter initiativ fra sivilingeniør Thomas Hysing at det skulle bygges en 3-adressers parallell relémaskin ved Sentralinstitutt for industriell forskning (SI) på Blindern. Dr. Booth's APEXC ble benyttet som sentralenhet, mens inn- og utlesnings- enhetene ble bygd av Hysing selv. Det ble i konstruert en fotoelektrisk leser for 5-kanals hullbånd og output-enhet med hullbånd og skriver. Det første enkle programmet som skulle skrive "Hurra", ble kjørt våren 1953 på Astrofysisk Institutt på Blindern. Størst betydning fikk NUSSE ved at hun var med på å skape et datamiljø i Norge.

 

Grunnen til at maskinen fikk navnet NUSSE var at alle datamaskiner den gang skulle ha kvinnenavn. Og hvorfor kvinnenavn? Ikke fordi de første programmerere var kvinner, nei, men fordi maskinene hadde så mye til felles med kvinner: De var lunefulle med mange feil, stoppet ofte og var ikke helt pålitelige. Det hører også med til historien at NUSSE var oftere til reparasjon enn i funksjon. NUSSE finner du for øvrig museets datautstilling.